Mērniecības veterāns

SIA GEOPOLS ir bagāts ar ilgu gadu pieredzi, kas ļauj risināt plaša spektra projektus, problēmas un kā arī dot vērtīgus padomus zemes lietu birokrātiskajos džungļos

Topogrāfiskā uzmērīšanā

Virszemes situācijas uzmērīšana, apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana, izpildshēmu izgatavošana.

Kadastrālā uzmērīšana

Zemes robežu uzmērīšana, zemes gabalu robežu ierādīšana dabā, zemes īpašuma robežu plāna izgatavošana, zemes robežu plānu aktualizācija.

Zemes ierīcība un ģeodēzija

Zemes ierīcības, robežu noteikšanas projektu izstrādāšana. Zemes gabalu robežu regulēšana un sadales skices izgatavošana.