Par mums

SIA „GEOPOLS” reģistrēts Latvijas republikas uzņēmumu reģistrā 2004. gada 28. septembrī.

Uzņēmuma dibinātājs – valdes priekšsēdētājs – Aigars Rikmanis.

Mūsu mērķis ir toleranti, korekti sadarbībā ar pasūtītāju operatīvi un kvalitatīvi izpildīt visus pasūtītos darbus.

Mēs veiksim Jums darbus zemes mērniecībā, topogrāfiskajā uzmērīšanā, ģeodēzijā un nekustamo īpašumu dokumentu noformēšanā zemesgrāmatai.

Sniegsim konsultācijas gan birojā, gan atbildēsim telefoniski un pa e-pastu.

Sertifikāti

Ģeodēzisko darbu veikšanai

  • Sertifikāts Nr. AC0168 izsniegts Aigaram Rikmanim. Sertifikāts derīgs līdz 2026.gada 20.janvārim.
  • Sertifikāts Nr. AC0248 izsniegts Egitai Meteņko. Sertifikāts derīgs līdz 2022.gada 2. novembrim.

Zemes ierīcības darbu veikšanai

  • Sertifikāts Nr. AA0128 izsniegts Aigaram Rikmanim. Sertifikāts derīgs līdz 2025.gada 14.novembrim.
  • Sertifikāts Nr. AA0146 izsniegts Egitai Meteņko. Sertifikāts derīgs līdz 2022.gada 2.novembrim.

Zemes Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai

  • Sertifikāts Nr. AB0188 izsniegts Aigaram Rikmanim. Sertifikāts derīgs līdz 2025.gada 14.novembrim.
  • Sertifikāts Nr. AB0168 izsniegts Egitai Meteņko. Sertifikāts derīgs līdz 2022.gada 2.novembrim.