Par mums

SIA „GEOPOLS” reģistrēts Latvijas republikas uzņēmumu reģistrā 2004. gada 28. septembrī.

Uzņēmuma dibinātājs – valdes priekšsēdētājs – Aigars Rikmanis

SERTIFIKĀTI

Sertifikāts Nr. 68 izsniegts Aigaram Rikmanim Ģeodēzisko darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2011.gada 21.janvārī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2021.gada 20.janvārim

Sertifikāts Nr. 78 izsniegts Aigaram Rikmanim Zemes ierīcības darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2010.gada 15.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2020.gada 14.novembrim

Sertifikāts Nr. 88 izsniegts Aigaram Rikmanim Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2010.gada 15.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2020.gada 14.novembrim

Sertifikāts Nr. BC 628 izsniegts Egitai Meteņko Ģeodēzisko darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2017.gada 3.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2022.gada 2.novembrim

Sertifikāts Nr. BA 626 izsniegts Egitai Meteņko Zemes ierīcības darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2017.gada 3.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2022.gada 2.novembrim

Sertifikāts Nr. BB 627 izsniegts Egitai Meteņko Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2017.gada 3.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2022.gada 2.novembrim

Mūsu mērķis ir toleranti, korekti sadarbībā ar pasūtītāju operatīvi un kvalitatīvi izpildīt visus pasūtītos darbus.

Mēs veiksim Jums darbus zemes mērniecībā, topogrāfiskajā uzmērīšanā, ģeodēzijā un nekustamo īpašumu dokumentu noformēšanā zemesgrāmatai.

Sniegsim konsultācijas gan birojā, gan atbildēsim telefoniski un pa e-pastu.