Par mums

SIA „GEOPOLS” reģistrēts Latvijas republikas uzņēmumu reģistrā 2004. gada 28. septembrī.

Uzņēmuma dibinātājs – valdes priekšsēdētājs – Aigars Rikmanis

SERTIFIKĀTI

Sertifikāts Nr. AC0168 izsniegts Aigaram Rikmanim Ģeodēzisko darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2019.gada 29.janvārī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2021.gada 20.janvārim

Sertifikāts Nr. AA0128 izsniegts Aigaram Rikmanim Zemes ierīcības darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2010.gada 15.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2025.gada 14.novembrim

Sertifikāts Nr. AB0188 izsniegts Aigaram Rikmanim Zemes Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2010.gada 15.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2025.gada 14.novembrim

Sertifikāts Nr. AC0248 izsniegts Egitai Meteņko Ģeodēzisko darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2019.gada 29.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2022.gada 2.novembrim

Sertifikāts Nr. AA0146 izsniegts Egitai Meteņko Zemes ierīcības darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2019.gada 29.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2022.gada 2.novembrim

Sertifikāts Nr. AB0168 izsniegts Egitai Meteņko Zemes Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai

 • Sertifikāts izsniegts 2019.gada 29.novembrī
 • Sertifikāts derīgs līdz 2022.gada 2.novembrim

Mūsu mērķis ir toleranti, korekti sadarbībā ar pasūtītāju operatīvi un kvalitatīvi izpildīt visus pasūtītos darbus.

Mēs veiksim Jums darbus zemes mērniecībā, topogrāfiskajā uzmērīšanā, ģeodēzijā un nekustamo īpašumu dokumentu noformēšanā zemesgrāmatai.

Sniegsim konsultācijas gan birojā, gan atbildēsim telefoniski un pa e-pastu.